logo vunkers
logo vunkers

Alertes de ciberseguretat

Ens preocupem per la seguretat informàtica de la teva empresa

Des de la nostra secció d’alertes de ciberseguretat donem visibilitat a informació actualitzada per estar al dia en la prevenció i protecció dels riscos potencials generats per atacs de ciberseguretat: phishing, ransomware, actualizaciones, … 

Protegeix-te i actua davant les ciberamenaces, riscos i males pràctiques de seguretat informàtica.

Butlletí de seguretat d’Android de juliol de 2022

Android soluciona al seu butlletí mensual de juliol múltiples vulnerabilitats de nivell alt i crític que faciliten als ciberdelinqüents l’escalada de privilegis, l’execució remota de codi o la divulgació d’informació. [Incibe]

Múltiples vulnerabilitats a SRM de Synology

Synology informa de vulnerabilitats de severitat alta que poden tenir efecte al programari SRM, amb risc de ciberatacs mitjançant la injecció de comandes SQL o lectura i escriptura en arxius. [Incibe]

Comparteix les alertes de ciberseguretat:

Nuestra fuentes:

La sección alertas de ciberseguridad de Vunkers extrae sus fuentes de las principales agencias de ciberseguridad.

Tens un incident de ciberseguretat?

Contacta’ns t’ajudarem a millorar el teu sistema per protegir les teves dades i les dels teus clients, controlar bretxes de seguretat i defensar-te dels ciberatacs.