logo vunkers
logo vunkers

Alertes de ciberseguretat

Ens preocupem per la seguretat informàtica de les empreses

Comparteix les alertes de ciberseguretat:

Des de la secció alertes de ciberseguretat, donem visibilitat a informació actualitzada per estar al dia en la prevenció i protecció dels riscos potencials generats per atacs de ciberseguretat: phishing, ransomware, actualitzacions, …

Protegeix-te i actua davant les ciberamenaces, riscos i males pràctiques de seguretat informàtica.

Les nostres fonts:

La secció alertes de ciberseguretat de Vunkers extreu les seves fonts de les principals agències de ciberseguretat.

Pròxim curs

Com protegir el teu negoci de les ciberamenaces

Vols preinscriure’t al pròxim curs?
Digues’ns-ho, t’avisarem quan obrim les properes inscripcions.

Preocupat per la ciberseguretat?

Tens un incident? T’han atacat? Des de Vunkers podem evolucionar el teu sistema, protegir la teva informació i crear la millor defensa.

Assegurança de ciberprotecció

Demana informació sobre les cobertures de l’assegurança contra riscos cibernètics davant d’atacs, caigudes de sistemes, incompliment LOPD, distraccions de treballadors, frau i crims financers, extorsions, demandes de tercers i reparació reputacional.