logo vunkers
logo vunkers

Blog

Què és un Backup Immutable?

Publicat el dia

backup immutable

Backup Immutable: protegeix les teves dades amb la immutabilitat i garanteix que les teves còpies de seguretat no es vegin afectades en cap cas per un atac. A Vunkers IT Experts volem crear consciència sobre els ciberatacs com el Malware o el Ransomware, que el 2022 van augmentar un 15% en les empreses.

“Protegeix les teves dades fent immutables els Backups”

Què és un backup immutable?  

Aquest tipus de backup és una còpia de seguretat que no pot ser modificada ni eliminada durant el seu cicle de vida. Aquesta característica d’immutabilitat ajuda a garantir la seguretat de les dades en resistir els atacs externs, com el Ransomware o el malware. Les solucions de còpia de seguretat com Veeam Backup & Replication utilitzen automatització per a crear Backups natives immutables en l’emmagatzematge, la qual cosa garanteix que la immutabilitat s’estableix al moment de la creació de la còpia. Això ofereix la seguretat que les dades no seran afectats per un atac de Ransomware. A més, alguns sistemes d’immutabilitat també tenen la capacitat de fer anàlisis automàtiques per a evitar la reinfecció en restaurar dades antigues.

Per què la immutabilitat?

Els hackers solen utilitzar el Malware per a atacar i encriptar les còpies de seguretat. D’aquesta manera, s’asseguren que no tens opció per a recuperar les teves dades i forçar el rescat.

Aquest programari maliciós sol enviar-se a través de missatges de phishing en les xarxes socials, per e-mail, SMS o per telèfon. Es tracta d’un dels mètodes més habituals, actualment és a través de spam maliciós, o malspam, que són missatges no sol·licitats que s’utilitzen per a enviar la seva infecció per email. Una vegada que el malware entra en un sistema, els hackers poden encriptar les teves còpies de seguretat.

Per què has de tenir les teves còpies en un sistema immutable?

En Vunkers treballem amb aquest sistema per a garantir que les còpies de seguretat no es veuran afectades en cap cas per un atac de Ransomware. La immutabilitat de les dades porta ja un temps aplicant-se en matèria de seguretat basant-nos en l’estàndard WORM (WriteOnce-Read-Many), la qual cosa significa que les dades s’escriuen una sola vegada i no poden alterar-se. Això proporciona un mecanisme eficient per a abordar possibles esdeveniments de seguretat que podrien tenir un impacte real en les operacions de la teva empresa.

Vols saber el nivell de seguretat de les teves còpies?

Contacta amb nosaltres

Anna Flores
Key Account Manager