logo vunkers
logo vunkers

Blog

Vunkers obté el segell de PYME Innovadora

Publicat el dia

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO) ha concedit a Vunkers IT Experts el segell de PYME Innovadora, com a reconeixement a les seves aportacions en I+D+i en l’àmbit de desenvolupaments IoT, en el marc del projecte“Desarrollo de un sistema de sensorización de condiciones de terrenos de cultivo que permitan prever su estado futuro y optimizar la suministración de recursos” amb el suport i reconeixement del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), organisme depenent del Ministerio de Ciencia y Innovación.

El projecte, focalitzat en el desenvolupament de sistemes de sensòrica IoT mitjançant LoraWan, anàlisi de dades mitjançant tècniques de BigData i Intel·ligència Artificial (IA) per aportar dades útils i tractables per l’usuari, aporta i desenvolupa millores al projecte Agrosuite de Vunkers.

 

Què és el segell PYME Innovadora

El segell Pyme Innovadora és un reconeixement otorgat pel Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) a les empreses que centren la seva activitat en I+D+i. La distinció es va crear el juny de 2014, amb la finalitat d’instaurar un sistema de discriminació positiva entre les empreses que afavoriria a aquelles amb major probabilitat de permanèixer en el temps, crèixer i ser competitives. Va ser aleshores quan es va publicar el Reial Decret que va permetre a les companyies que pagaven a la Seguretat Social pel personal dedicat a tasques I+D+i i recuperar el 40% de les bonificacions de les quotes ingressades.

Els procediments per obtenir el segell “PYME Innovadora” es van fixar definitivament, via Ordre Ministerial, el juny de 2015. Les autoritats promotores d’aquesta certificació obtinguda recentment per Vunkers sempre ha afirmat que la seva creació mai ha obeït a criteris cojunturales. De fet remunten l’origen de la idea de l’any 2000, quan els països europueus van signar la Carta Europea de la Mitjana i Petita Empresa, on ja es mencionava la certificació com una via adequada per afavorir el desenvolupament de les PYMES amb caràcter innovador. Avui en dia, 3.111 empreses espanyoles, entre elles Vunkers, poden lluir el segell “Pyme Innovadora” com a signe del seu continu compromís amb la innovació i el treball ben fet.