logo vunkers
logo vunkers
logo VMware

Què és la virtualització?

La virtualització és el procés de creació d’una representació de quelcom basat en software (o virtual), en lloc d’una representació física. La virtualització es pot aplicar en aplicacions, servidors, emmagatzematge i xarxes. És la forma més eficaç de reduir les despeses de TI i, a la vegada, augmentar l’eficiència i l’agilitat de qualsevol mida.

Virtualització de servidors

La majoria dels servidors rendeixen menys d’un 15% de la seva capacitat, el que fomenta la complexitat i la proliferació de servidors. La virtualització de servidors s’ocupa d’aquestes ineficiències en permetre executar diversos sistemes operatius en un únic servidor físic com a màquines virtuals, tots amb accés als recursos informàtics del servidor subjacent.

El següent pas és la incorporació d’un clúster de servidors a un únic recurs consolidat, el que millora l’eficiència general i redueix les despeses. La virtualització de servidors també permet implementar les càrregues de treball més ràpidament, millorar el rendiment de les aplicacions i augmentar la disponibilitat. Provi el laboratori d’introducció a la virtualització.

Virtualització de xarxa

La virtualització de xarxa és la reproducció completa d’una xarxa física en software. Les aplicacions de la xarxa virtual s’executen exactament igual que en una xarxa física. La virtualització de xarxa exposa els dispositius i serveis de xarxa lògics (ports, commutadors, enrutadors, tallafocs, equilibradors de càrrega, VPN, etc.) a les càrregues de treball connectades. Les xarxes virtuals compten amb les mateixes característiques i garanties que les xarxes físiques, amb els avantatges operatius i la independència del hardware que ofereix la virtualització.

Virtualització d’escriptoris

La implementació d’escriptoris com servei gestionat li permet respondre amb més rapidesa als canvis i a les oportunitats. Redueixi les despeses i augmenti el servei en oferir les aplicacions i els escriptoris virtualitzats de manera ràpida i senzilla a les sucursals, als treballadors externs i que es troben en altres països, i als treballadors mòbils que utilitzen tauletes iPad i Android.


Avantatges amb VMware

Reducció de les despeses de capital i les despeses operatives

Minimització o eliminació del temps d’inactivitat

Simplificació de la gestió del
centre de dades

Creació d’un autèntic centre
de dades definit per
software

Augment de la productivitat, eficiència, agilitat i capacitat de resposta del departament de TI

Activació de la continuïtat del negoci i la recuperació davant de desastres

Aprovisionament més ràpid d’aplicacions i recursos

Voleu més informació?