logo vunkers
logo vunkers

Blog

Vunkers IT Experts obté el certificat ISO 27001

Publicat el dia

Vunkers IT Experts obté el certificat ISO/IEC 27001:2013

Vunkers IT Experts ha obtingut el certificat ISO/IEC 27001:2013, avalant el desenvolupament de les millors pràctiques en sistemes de Gestió de Seguretat de la Informació i elevant, encara més, els nostres sistemes de seguretat.

El certificat ISO/IEC 27001:2013 és una normativa internacional emesa per l’Organització Internacional de Normalització (ISO) que, com descriu la mateixa organització independent, “especifica els requisits per establir, implementar, mantenir i millorar contínuament un sistema de gestió de seguretat de la informació en el context de l’organització. També inclou requisits per a l’avaluació i tractament dels riscos de seguretat de la informació adaptats a les necessitats de l’organització”.

Aquesta certificació ha estat validada després d’una rigorosa auditoria realitzada per l’entitat independent Applus, que ens ha permès avaluar els riscs potencials de l’activitat i aplicar els protocols necessaris per anticipar-nos en la detecció i correcció de possibles incidències, proporcionant-nos un marc de treball en Sistemes de Gestió de Seguretat de la informació (SGSI) que compta amb total confidencialitat, integritat i disponibilitat continuada de la informació.

Per Vunkers IT Experts, l’obtenció de la ISO 27001 ha comportat l’assoliment d’una fita que constata la importància que atorguem en tots els processos de gestió de la seguretat de la informació. Un valor vehicular en la nostra activitat i que forma part intrínseca de la cultura corporativa de Vunkers.

Som plenament conscients de la importància cabdal de la informació dels nostres clients que tractem en els Servidors Cloud del nostre propi Datacenter, en l’oferta de Serveis IT, en solucions d’alt valor tecnològic i en totes les activitats de gestió que desenvolupem amb la finalitat d’oferir, dia a dia, el millor suport a empreses i institucions.

Aquesta ha estat la principal motivació per la qual hem volgut assolir el ple compromís de certificar la seguretat de la informació, d’acord als més alts estàndards. Assumint l’esforç d’avalar la nostra pràctica amb la ISO/IEC 27001:2013, constatant com la nostra activitat es realitza complint plenament amb el marc legal vigent, mitjançant un model que garanteix la plena confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació.

Des de Vunkers IT Experts ens complau comunicar-vos que comptem amb un sistema de Gestió de Seguretat de la Informació plenament integrat en els processos de l’organització i d’un equip humà sensibilitzat i predisposat en l’aplicació de les millors pràctiques, per poder garantir la plena confidencialitat i integritat de la informació i dades que tractem des de totes les àrees de la nostra activitat.

Certificat ISO / IEC 27001: 2013 en Gestió de Seguretat de la Informació